Monthly Archives: Tháng Năm 2016

Khởi nghiệp

Có hàng vạn lý do khiến bạn muốn khởi nghiệp và hàng nghìn bạ trẻ đã, đang theo làn sóng startup để chứng minh bản thân mình dù nhiều người ngăn cản vì tỷ lệ thất bại rất cao. Khởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?